החלטת מיסוי 68/06 - מיסוי מקרקעין - החלת סעיף 4א לחוק על תיקון פסק דין לאחר גירושין – החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות:

 1. בני הזוג התגרשו בשנת 2002.
 2. בהסכם הגירושין, אשר ניתן לו תוקף של פסק דין על ידי ביהמ"ש לענייני משפחה (להלן: "פסק הדין הראשון"), נקבעו ביחס לבית המגורים של בני הזוג (להלן: "הבית") ההוראות הבאות כדלקמן:
  • לאישה ניתנה זכות למגורים בבית למשק פרק זמן קצוב ללא תשלום ולאחר מכן בתשלום.
  • לאחר פרק זמן הבית יימכר והתמורה תחולק באחוזים שנקבעו בין בני הזוג.
  • רק הבעל ימשיך לשלם את תשלומי חוב המשכנתא הרובצת על הבית, אולם בעת המכירה האישה תחזיר לו את מחצית הסכומים ששילם.
 3. בפסק הדין הראשון, אשר מטרתו העיקרית הייתה הפרדת הרכוש המשותף, לא נכללה האפשרות שאחד מבני הזוג ירכוש את זכויותיו של האחר בבית.
 4. המצב כיום הוא שבני הזוג כבר התגרשו, הבית לא נמכר, והאישה ממשיכה לגור בבית ואינה משלמת לבעל את חוב שכר הדירה ואילו הבעל משלם במלואם את תשלומי המשכנתא.
 5. בני הזוג מבקשים לתקן את פסק הדין הראשון בדרך של פנייה לבית המשפט לענייני משפחה. במסגרת תיקון פסק הדין הראשון מבקשים בני הזוג לקבוע כי כל הזכויות בבית יועברו לאישה, אך זאת בתמורה לתשלום סכום חד פעמי מוסכם לבעל.

 

פרטי הבקשה:

העברת זכויות הבעל בבית לאישה במסגרת תיקון פסק הדין הראשון אינה מהווה "מכירה" בהתאם להוראות סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

 1. על העברת זכויות הבעל בבית לאישה, במסגרת פירוק השיתוף ביניהם, ובהתאם לתיקון פסק הדין הראשון יחולו הוראות סעיף 4א לחוק באם יתקבל אישור ביה"מ לענייני משפחה לתיקון האמור.
 2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 68/06

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים