החלטת מיסוי 5423/17 – מיסוי מקרקעין – העברת דירה בבנייה לבעל מניות מהותי מכוח הוראות המעבר לסעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית – החלטת מיסוי בהסכם

 

  1. העובדות
    • פלוני הינו בעל מניות מהותי בחברה (להלן: "בעל המניות המהותי").
    • בבעלות החברה דירה אשר נרכשה מקבלן בשנת 2010 ובנייתה הסתיימה ביוני 2017 (להלן: "הדירה").
    • על פי הצהרת בעלה המניות המהותי, החברה רכשה את הדירה על מנת שתשמש אותו ואת משפחתו עם סיום הבנייה. לצורך כך, בעל המניות המהותי ביצע שינויים מהותיים בתכנון הדירה באמצעות אדריכלית אשר אמונה הן על הייעוץ באשר לשינויים התכנוניים והן על עיצוב הפנים לאחר סיום הבנייה, על מנת להתאימה לבעל המניות המהותי ולמשפחתו.

 

  1. הבקשה
    • מבוקש לאשר כי הוראות המעבר הקבועות בסעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016 (להלן: "הוראות המעבר") יחולו על העברת הדירה לבעל המניות המהותי.

 

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 5423/17