החלטת מיסוי 41/07 - מיסוי מקרקעין - תקופת הצינון של "דירה שנתקבלה במתנה" לפי סעיף 49ו – החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות:

  1. הגב' ע' קיבלה במתנה מאביה זכויות במקרקעין בשנת 1992. זכויות נוספות ניתנו לה בשנת 2000 ובשנת 2001.
  2. בשנת 2003 התקשרה הגב' ע' בהסכם קומבינציה עם חברה א' בע"מ, לפיו מכרה חלק מזכויותיה במקרקעין כנגד קבלת ארבע דירות בבניין שיבנה על המקרקעין. יצוין, כי העסקה דווחה כדין ושולמו בגינה מיסים.
  3. ביוני 2006 נכנסה הגב' ע' לגור באחת הדירות שקיבלה על פי הסכם הקומבינציה.
  4. בנייתה של אחת מאותן ארבע דירות עומדת להסתיים, ובכוונה של הגב' ע' למכור דירה זו (להלן: "הדירה הנמכרת").
  5. שווי המקרקעין של הדירה הנמכרת והדירות שנתקבלו במתנה נמוך מ-50% משווי הדירות הגמורות.

 

פרטי הבקשה:

לראות בדירה הנמכרת כ"דירה שהתקבלה במתנה" שתקופת הצינון לגביה עפ"י סעיף 49ו' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), הסתיימה.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

נקבע, כי לעניין הוראות סעיף 49(א) לחוק, יראו את הדירה הנמכרת כ"דירה שנתקבלה במתנה" שתקופת הצינון לגביה הסתיימה.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 41/07

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים