החלטת מיסוי 3589/15 - מיסוי מקרקעין - העברה בין אחים של נכס שהתקבל במתנה מאחות אחרת – החלטת מיסוי שלא בהסכם

  

העובדות

 1. הזכויות במגרש עליו בנויים שני בתי מגורים (להלן: "הנכס") נרכשו על ידי א' (להלן: "האם").
 2. לאם 4 ילדים – שני בנים ושתי בנות.
 3. בשנת 1982 מכרה האם לבן 1 ורעייתו 350/933 מן החלקה, אשר כללו בית מגורים אשר היה בשטח של כ- 70 מ"ר. הבן ורעייתו מתגוררים בבית המגורים גם כיום.
 4. בשנת 1987 כתבה האם צוואה, ועל פיה את חלקה בקרקע היא מצווה בחלקים שווים לשתי בנותיה. כן ציוותה האם כי תירשם הערה בלשכת הרישום על פיה הבנות לא יוכלו לבצע עסקת מכר או שכירות בחלק שירשו, ללא אישורו של בן 1.
 5. בשנת 1989 העבירה האם לבת 1, ללא תמורה, 280/933 חלקים מהחלקה עליהם עומד בית מגורים. הבית הנ"ל שימש את הבת למגורים.
 6. האם נפטרה בינואר 1994, ועל פי הצוואה, שתי בנותיה, קיבלו, כל אחת, 101/622 חלקים מן החלקה, המהווים קרקע פנויה (כל אחת מחצית מזכויות האם בחלקה נכון למועד הפטירה).
 7. בחודש ינואר 2012 העבירה בת 1 לאחיה, במכר ללא תמורה, את 101/622 החלקים אשר ירשה מן האם.
 8. בחודש פברואר 2012 העבירה בת 1 לבן את הזכויות ב- 280/933 החלקים אשר קיבלה מן האם בשנת 1989 ללא תמורה. בתצהירי ההעברה נרשם במפורש כי בת 1 תהא זכאית לגור בבית המגורים המועבר למשך אריכות שנותיה. (הערה: בת 1, אשר התגוררה בסמוך לאחיה, בן 1, הייתה חולה במחלה קשה, ואחיה היה זה אשר תמך וסעד אותה עד ליומה האחרון).
 9. בין חלק מן היורשים התגלע סכסוך והוגשה בקשה לבית המשפט לפרוק שיתוף.
 10. בדיונים מחוץ לכותלי ביהמ"ש, מבקשים בן 1 ובת להגיע לפשרה ביניהם, על פיה שני בתי המגורים יישארו בידי בן 1 והוא יעביר במכר ללא תמורה לאחותו, בת 2, כ-9% מן הקרקע הפנויה (82/933 חלקים מהחלקה), אשר אותם קיבל במתנה מאחותו, בת 1, ז"ל.

 

פרטי הבקשה:

ההעברה של 82/933 חלקים מן החלקה על פי הפשרה המוצעת, מאח לאחותו, תהא פטורה ממס שבח על פי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") או סעיף 63 לחוק.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

 1. הפטור ממס שבח על פי סעיף 62 לחוק יינתן במתנות בין אחים רק בגין העברת זכות במקרקעין אשר התקבלה במתנה או בהורשה מהורה או הורי הורה.
 2. העברת 82/933 חלקים מהחלקה, מבן 1 לאחותו, תהא חייבת במס שבח ובמס רכישה והוראות סעיף 62 לחוק לא יחולו לגביה כיוון שזכויות אלו התקבלו בידי האח המעביר במתנה מאחותו ולא מהוריו או הורי הוריו.
 3. כמו כן, לא יינתן פטור ממס שבח על פי סעיף 63 לחוק שכן אין המדובר בוויתור ללא תמורה החוסה בצילו של הפטור לפי סעיף זה.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 3589/15

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים