החלטת מיסוי 2536/17 – מס ערך מוסף – מועד החיוב בהעמדת כספים מחשבון ליווי בנקאי בהתאם לחוק המכר (דירות) – החלטת מיסוי בהסכם

 

להלן תמצית החלטת המיסוי

  1. העובדות
  1. הבקשה

לאשר כי מועד החיוב במס בהתאם להוראות החוק ביחס לתשלומים אשר שולמו על ידי רוכשי הדירות באמצעות שוברי התשלום, יחול במועד שחרור הכספים מחשבון הליווי, עם סיום הפרויקט.

  1. תמצית הסדר המס ותנאיו

להלן עמדת רשות המסים בשים לב לנסיבות המקרה:

  1. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.
  2. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות אשר ניתנו בעבר על ידי הנהלת רשות המסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה והן קבעו אחרת.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 2536/17