החלטת מיסוי 137/06 - מיסוי מקרקעין - החלפת דירות מגורים לפני גמר בנייתן – החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות:

  1. ארבעה, שהם בני משפחה אחת, רכשו מקבלן ארבע דירות בקומה מסוימת אחת בבניין הנמצא בהליכי בניה (דירות 4 חדרים), וזאת לפי הפירוט הבא:
  1. בנוסף רכשה האחות ביום 25.12.05 דירה נוספת בת 4 חדרים בבניין סמוך הנמצא אף הוא בהליכי בניה (להלן: "דירה 5").
  2. כמו כן, רכש הבן ביום 30.03.06 דירה נוספת בבניין סמוך בפרויקט הנמצא בהליכי בניה (להלן: "דירה 6").
  3. דירות 1 עד 4 נמצאות כולן באותה קומה וניתן לאחד כל שתי דירות בקומה ליחידת מגורים אחת. הקבלן נתן הסכמתו לאיחוד זה והדבר אף אפשרי מבחינה תכנונית.
  4. כל הדירות נמצאות בשלבי בניה והתמורה ששולמה בשלהן עד כה היא בגובה של 15% ממחיר המכירה בלבד.
  5. בשלב זה, בו טרם הושלמו העסקאות כמו גם הבניה, ברצון בני המשפחה לבצע החלפה של הדירות ביניהם וזאת באופן הבא:
  1. לקבלן אין כל התנגדות לבטל את החוזים המקוריים בדירות המוחלפות ולהתקשר מחדש עם הצדדים בהסכמי הרכישה החדשים.

 

פרטי הבקשה:

על החלפת הדירות, כמתואר בסעיף 6 דלעיל, יחול הסדר של "ביטול מכירה" לפי סעיף 102 לחוק ובכפוף להוראות הו"ב 20/97 ותוספת מס' 1 לאותה הוראה ולא יוטל בשל פעולות אלו מס רכישה נוסף.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. בכפוף לכך שהרכישות החדשות מהקבלן תעשנה בשווי שוק מלא ובכפוף לכך שלא תועבר תמורה כלשהי בין בני המשפחה, יחולו על הביטולים והרכישות החדשות, שיבוצעו אל מול הקבלן ובניסות המפורטות לעיל, הוראות הו"ב 20/97 והתוספת לה.
  2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 137/06

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים