החלטת מיסוי 1254/09 - מיסוי מקרקעין - תחולת סעיף 49ו על העברת דירה בין בני זוג

 

 העובדות:

  1. מר א' (להלן: "הבעל") וגברת ר' (להלן: "האישה") הינם בני זוג נשואים, אשר היו רשומים יחדיו, 50% כל אחד, כבעלי דירה בה התגוררו, באזור המרכז.
  2. בשל תפקידו של הבעל במשך שנים כעובד שירות המדינה בחו"ל, התגוררה המשפחה תקופות ארוכות בחו"ל. בשנים האחרונות החליטו בני הזוג כי האישה והילדים יתגוררו בארץ ואילו הבעל ימשיך בפעילותו בשירות המדינה בחו"ל. החלטה זו הייתה גם על רקע החלטתם של בני הזוג לבחון את מערכת היחסים ביניהם.
  3. בשנת 2006, בסמוך לקבלת תפקיד חדש של הבעל בחו"ל, העביר הבעל את חלקו בדירה לאשתו ללא תמורה, בפטור ממס לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").
  4. נכון להיום, בני הזוג לא החליטו להתגרש והם עדיין רשומים כנשואים, אך גרים בנפרד בשל ההשתלשלות המתוארת לעיל.

 

הבקשה:

האישה מעוניינת למכור את הדירה שבבעלותה בפטור ממס שבח, וזאת מבלי להידרש לתקופת הצינון הקבועה בסעיף 49ו לחוק.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. האישה לא תידרש לתקופת הצינון הקבועה בסעיף 49ו לחוק ותהיה זכאית לפטור ממס שבח במכירת הדירה, וזאת בכפוף לעמידה בשאר התנאים הקבועים בפרק חמישי 1 לחוק.
  2. במכירת דירה זו יראו את בני הזוג כמוכר אחד בהתאם לאמור בסעיף 49(ב) לחוק, כך שפטור שנוצל ע"י האישה לפי פרק חמישי 1 לחוק במכירת הדירה, ייחשב ככזה שנוצל גם ע"י הבעל עצמו לעניין זכאותו למימוש הפטורים לפי אותו פרק.
  3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 1254/09

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים