החלטת מיסוי 125/06 - מיסוי מקרקעין - חלוקת בית משותף לפי סעיף 67 לחוק – החלטת מיסוי בהסכם

 

 

העובדות:

  1. מר א' וגב' פ' הינם אחים ובעלים משותפים בחלקים שווים של שתי דירות הנמצאות בבית הרשום כבית משותף (להלן: "דירה 1" ו- "דירה 2" בהתאמה).
  2. הזכויות בדירה 1 הוקנו לאחים בהעברה ללא תמורה מדודתם בשנת 1989.
  3. הזכויות בדירה 2 הוקנו לאחים בירושה מאמם.
  4. כיום האחים מעוניינים לייחד את הדירות ביניהם כך שכל אחד מהם יהיה בעליה של דירת מגורים נפרדת. חלוקה כאמור ביניהם תהא ללא כל תמורה נוספת (להלן: "החלוקה המבוקשת").

 

פרטי הבקשה:

האחים מבקשים כי על החלוקה המבוקשת יחולו הוראות סעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. על החלוקה המבוקשת יחולו הוראות סעיף 67 לחוק. ברם, אין בהחלטת המיסוי כדי לאשר כי החלוקה שתתבצע הינה בהתאם לשווי חלקי הדירות שבידי האחים.
  2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 125/06

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים