החלטת הממשלה - פטור ממס שבח לגבי דירות להשקעה

 

ביום 19 בדצמבר 2010 החליטה הממשלה להורות לשר האוצר להפיץ תזכיר חוק על פיו, ייקבעו שתי הוראות שעה לגבי מכירות ורכישות של דירות מגורים בתקופה שבין 1 בינואר 2011 לבין 31 בדצמבר 2012. בתקופה הנ"ל יוענק פטור ממס שבח למכירת דירות כאמור בתנאים שנקבעו וכן יקבע שיעור מס רכישה גבוהה לאותן דירות.

 

לחץ כאן להחלטת הממשלה - פטור ממס שבח לגבי דירות להשקעה

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים