החזר מס שבח

יחידים, תושבי חוץ, תושב ישראל, פרטיים, חברות, משקיעים, חברות ואנשי עסקים זכאים במקרים רבים להחזרי מס שבח מרשות המסים בישראל.

החזר מס שבח נובע מתשלום יתר של מס שבח בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק").

על רווח (שבח) בעסקאות של מכירת זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין מוטל מס שבח מקרקעין בהתאם להוראות החוק.

במקרים רבים עולה כי בעסקאות מקרקעין אשר נעשו בעבר, דווח למשרד מיסוי מקרקעין ומס שבח מקרקעין שולם בגינן קיימת זכאות להחזר מס שבח בסכום משמעותי!

 

החוק מאפשר, בתנאים מסוימים, לתקן את שומות מס שבח מקרקעין, אשר נערכו בעבר ולקבל החזר מס שבח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, הנובעים מתיקון שומת מס שבח (גם אם מדובר בשומה עצמית מס שבח)

 

בדיקת זכאות להחזר מס שבח

כאמור במכירת זכות במקרקעין (מגרש, חנות, משרד, נחלה, זכויות בניה, דירת מגורים וכו') לרבות זכות באיגוד מקרקעין משולם מס שבח בגין הרווח (שבח) אשר נבע למוכר מן העסקה. אם המכירה הייתה בשנים האחרונות ושולם מס שבח מקרקעין, יש סיכוי טוב כי ניתן לקבל החזר מס שבח בגין המס אשר שולם.

 

ראה גם חישוב מס שבח

 

במידה והעסקה בוצעה בשש השנים האחרונות ובמקרים מסוימים אף לפני כן, ניתן לטפל בקבלת החזר מס שבח (חובה לטפל טרם התיישנות שומת מס שבח).

 

נציין, כי בין אם המכירה בוצעה על ידי יחיד תושב ישראל או תושב חוץ ובין אם על ידי חברה מומלץ לבדוק את הזכאות להחזר מס שבח.

 

כמו כן, קיימים מקרים בהם המוכר זכאי להחזר מס שבח, אף אם שילם מס שבח בשיעור נמוך בשל חבות במס היסטורי (כאשר רכישת הנדל"ן בוצע לפני יום 1 באפריל 1961).

 

למה מגיע החזר מס שבח?

החזר מס שבח יכול להיות בעטיין של סיבות שונות ורבות, קיזוז הפסדים באופן מיטבי, התחשבות בהפחתות מס וניכויים אשר הוענקו בתנאים מסוימים, ניכוי הוצאות או בשיעורי מס מיוחדים, ניצול של הקלות אשר ניתנו על ידי רשות המסים בהחלטות מיסוי ובהוראות מקצועיות, שימוש בפטורים אשר הוענקו בחוק ובתקנות, עריכת תחשיבי מס שבח בצורה אופטימאלית, כאשר הרשימה ארוכה מאוד.

 

ראה דוגמאות למקרים של החזר מס שבח אשר טופלו על ידינו.

 

בשל המורכבות הרבה של מיסוי מקרקעין מומלץ להתייעץ ב- מומחה להחזר מס שבח.

 

צוות המומחים של המרכז להחזרי מס שבח מתמחה בבדיקת זכאות להחזר מס שבח לחברות, יחידים, משקיעים ותושבי חוץ לרבות בעסקת קומבינציה ונכסים אשר נתקבלו בירושה או במתנה.

 

צור קשר לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.