הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2011 – חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011

 

 לאור העלייה במחירי הדיור בשנים האחרונות, ננקטו בתקופה האחרונה צעדים שונים לשם הגדלת היצע הדירות למגורים, ובין היתר נחקק חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים הוראת שעה) התשע"א-2011 (להלן: "הוראת השעה"), אשר במסגרתו נקבעו ההוראות להלן:

 

 

בהמשך לכך, על מנת להשיג הגדלה נוספת של היצע דירות המגורים התקבל בכנסת ביום 1 באוגוסט 2011, חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן: "תיקון להוראת השעה") המאפשר לקבל פטור ממס שבח גם במכירת דירת מגורים אשר אינה "דירת מגורים מזכה" (כדוגמת דירה המשמשת למשרד או מרפאה), בתקופה שבין 1 באוגוסט 2011 ל- 30 ביוני 2013.

 

במסגרת התיקון להוראת השעה וכתמריץ נוסף למכירה בתקופה הקובעת של דירות מגורים, תוקן סעיף 49(ב)(1) במסגרת תיקון 71 לחוק (להלן: "תיקון 71") ונקבע בו כהוראת שעה לתקופה שמיום 1 בינואר 2013 ועד ליום 1 בינואר 2021 שהפטור במכירת דירת מגורים מזכה יינתן אחת ל-8 שנים במקום אחת ל-4 שנים.

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2011

לחץ כאן לתוספת מס' 1 להוראת ביצוע מס' 6/2001

לחץ כאן לתוספת מס' 2 להוראת ביצוע מס' 6/2001

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים