הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2003 – הרפורמה במיסוי מקרקעין –

חילוף זכויות במקרקעין

 

 ביום 24 במרץ 2002 פורסם בספר החוקים תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "התיקון") אשר הוסיף, בין היתר, את פרק חמישי 3 לחוק מיסוי מקרקעין, בעניין חילוף זכויות במקרקעין. במסגרת תיקון זה בוצע תיקון עקיף לחוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959 – תיקון מס' 54 לחוק העידוד (להלן: "חוק העידוד").

 

באופן כללי, חילוף הינו מכירה של זכות במקרקעין (להלן: "הזכות הנמכרת") ובלבד שהמוכר רכש זכות במקרקעין אחרת כתחליף לזכות במקרקעין שמכר (להלן: "הזכות החלופית").

 

בנוסף לפטורים הקבועים בחוק, הוסיף אפוא פרק חמישי 3 פטור נוסף, בחילוף זכויות במקרקעין.

 

החילוף מאפשר למכור זכויות במקרקעין, בתקופה שבין 7 בנובמבר 2001 ועד 31 בדצמבר 2003 (להלן: "התקופה הקובעת"), מבלי שהמכירה תחויב במס שבח ובמס מכירה, אולם מדובר בדחיית מס בלבד שכן בעת מכירת הזכות החלופית המס ישולם על השבח אשר נצבר מיום רכישת הזכות הנמכרת ועד יום מכירת הזכות החלופית.

 

היות ובפטור על פי פרק זה כרוכות שתי עסקאות ותנאים שונים כפי שיפורט להלן, כל עוד לא התמלאו כל תנאי הפטור, תלויה ועומדת שומה החייבת בתשלום המס. משנתמלאו תנאי הפטור במלואם יינתן הפטור מתשלום המס.

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2003

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

לחץ כאן לתוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2003

לחץ כאן לתוספת מס' 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2003