הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/20 תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) דחיית תקופות ומועדים

הוראת הביצוע באה להבהיר את האמור בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית מתקופה בענייני הליכי מס), התש"ף-2020 לגבי חוק מיסוי מקרקעין.

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/20