הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2012

מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים (ינואר 2012)

 

 

ביום 31 באוקטובר 2007 התקבל בכנסת חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), (תיקון מס' 59) התשס"ח – 2007 (להלן: "התיקון"/"תיקון מס' 59").

 

בתיקון הנ"ל תוקנו מספר הוראות בקשר למס הרכישה החל על דירה יחידה, וכן תוקנה תדירות עדכון מדרגות המס.

 

מטרת הוראה זו לפרט את עיקרי התיקון וכן לעדכן את מדרגות מס הרכישה.

 

  

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2012

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים