הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2011 - מדרגות מס רכישה עדכון סכומים

 

הוראת הביצוע מפרטת את תיקון מספר 59 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בדבר מדרגות מס רכישה וכן מפרטת את סכומי מדרגות מס רכישה אשר בתוקף מיום 16 בינואר 2011, לגבי רכישת דירת מגורים יחידה, רכישת דירת מגורים שאינה יחידה, רכישת זכות במקרקעין לצורך יסוד משק חקלאי ולגבי ההקלה אשר הוענקה ל"עולה" על רכישת זכות במקרקעין.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2011 - מדרגות מס רכישה עדכון סכומים

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים