הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8/2009 – "דמי מפתח" – התרתם בניכוי בחישוב השבח

 

הוראת ביצוע זו עניינה במכירת זכות במקרקעין במובן חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") על ידי מי שהיה דייר מוגן ובשלב מאוחר יותר רכש את זכות הבעלות בנדל"ן. במקרה זה עולה השאלה האם יש להביא בחשבון בעת חישוב השבח את התשלום אשר שילם המוכר לרכישת זכות הדיירות המוגנת קרי, את תשלום דמי המפתח.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8/2009

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים