הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8/2008 – ביטול עסקה – הודעה חד צדדית

 

 

  1. ככלל, ביטול עסקה מחייב הודעת כלל הצדדים לעסקה והכל כמפורט בהוראת ביצוע / חוזר 26/92.

על אף האמור, ישנם מקרים בהם יכול המנהל להשתכנע בדבר בטלותה של עסקה על בסיס הודעה חד צדדית.

 

  1. פסק דין

פסק דין אשר ניתן המורה על בטלות הסכם יכול להיות ראיה אשר על פיה ישתכנע המנהל כי לעניין מיסוי מקרקעין יש לראות את העסקה כבטלה. כך למשל פסק דין מנומק אשר ניתן המורה על בטלות ההסכם בשל אי התקיימות תנאי מתלה הקבוע בו.

יחד עם זאת כל מקרה ידון לגופו ויבחנו נסיבותיו.

 

כך למשל, יש לבחון במשנה זהירות פסקי דין במקרים כגון: פס"ד בהסכמה, פס"ד לא מנומק, ביטול אשר תוכנו הכלכלי הוא למעשה מכר חוזר.

 

ברור שכאשר מדובר בפס"ד בו המנהל היה צד בהליך, מחייבת ההחלטה השיפוטית.

 

  1. הצהרה חד צדדית
    • א. כאשר מתקבלת הצהרה חד-צדדית על ביטול עסקה יש לפנות לצד השני לעסקה ולבקש התייחסותו.

בהעדר התייחסות הצד השני או ככל שהמנהל לא יכול להשתכנע שהעסקה בוטלה – לא יתקבל ביטול חד-צדדי כאמור.

 

 

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8/2008

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים