הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 7/2010 – חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים – סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין

 

ככלל, חלוקת נכסי מקרקעין בין שותפים, כמו גם בין יורשים, הינה עסקת חליפין המהווה אירוע מס חייב על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") . אולם, בסעיף 5(ג)(4) לחוק קבע המחוקק כי חלוקה ראשונה של נכסי העיזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה לעניין החוק, ובלבד שבמסגרת החלוקה האמורה לא ניתנה תמורה בכסף או בשווה כסף אשר אינו נכס הנמנה עם נכסי העיזבון.

 

סוגיית חלוקת נכסי עיזבון מעוררת שאלות רבות כגון: מה נחשב ל"חלוקה ראשונה", מהו המועד אשר בו חלוקה זו הסתיימה, מהו היקף נכסי העיזבון, זיהוי המוריש ועוד. מטרת הוראת ביצוע זו, היא להצביע על מקרים מאפיינים אשר נבחנו במסגרת המוסד להחלטות מיסוי והתמודדו עם שאלות אלו ומהווים אבני דרך לטיפול במקרים עתידיים.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 7/2010

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים