הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 7/2007 –שומה - מסירת מידע – מיסוי מקרקעין

 

 הוראת ביצוע זו משלימה את הוראת ביצוע 50/92 – "אבטחת מידע והקצאת צופנים" מיום 19 בנובמבר 1992, אשר דנה בכללי אבטחת מידע באגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין בהתאם לסעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") וכן סעיף 50 לחוק מס רכוש וחובת הסודיות הקבועה בהם.

 

בעקבות שאלות אשר נשאלו על ידי משרדי מיסוי מקרקעין, ומכיוון שנמצא כי הכללים לעניין מיסוי מקרקעין לא היו ברורים, מופצת הוראה זו בה יושם דגש על כללי אבטחת מידע בנושא מסירת מידע לגורמים השונים הפונים לקבל מידע בנוגע לנכסי מקרקעין.

 

הוראה זו אינה מתייחסת למאגר המידע אשר נפתח לציבור על פי סעיף 105א לחוק, אשר לגביו פורסמה הוראה נפרדת, הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 13/2003 – "פתיחתו של מאגר מידע".

 

הכללים בהוראת ביצוע זו אינם באים במקום הכללים אשר בהוראת ביצוע מס' 50/92.

 

 לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 7/2007

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים