הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 7/2001 רכישת דירת מגורים המוצגת כרכישת קרקע והזמנת שרותי בניה בנפרד

בעקבות עמ"ש 5024/99, לנג יהודה ועח' נגד מנהל מיסוי מקרקעין חדרה, פד"א כח (1)

 

 

הסכמים נפרדים לרכישת קרקע ולהזמנת שרותי בניה, עשויים להיחשב, בתנאים מסוימים, לעניין דיני המס, כעסקה אחת  לרכישת נכס בנוי. ויתכן ואף שהפיצול ייחשב לעסקה מלאכותית לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") –ראה את פסה"ד בעניין תעש מור (ע"א 390/80 תעש – מור נ' מנהל מס שבח, פד"י לז(1), 449).

 

לאחרונה נדונה שוב השאלה בפסה"ד בעניין יהודה לנג, בו נדונה שאלת סווג הנכס הנרכש האם כרכישת קרקע והזמנת שירותי בניה כטענת העוררים, או כרכישת דירת מגורים, כטענת המנהל.

 

בית המשפט קיבל את עמדת מנהל מיסוי מקרקעין וקבע כי למרות שהעסקה הוצגה כשתי עסקאות נפרדות האחת חוזה לרכישת מגרש, והשנייה – חוזה להזמנת שרותי בניה, יש להתעלם מן הפיצול המלאכותי אשר ניסו הצדדים ליצור במערכת החוזית.

 

נפסק כי יש לראות את החוזה לרכישת הקרקע והחוזה להזמנת שרותי הבניה, אשר נחתמו באותו תאריך, כמערכת חוזית אחת כוללת לרכישת דירת מגורים.

 

לפיכך, העוררים חויבו בתשלום מס רכישה בשיעור הקבוע לרכישת דירת מגורים ולא בשיעור הקבוע לרכישת קרקע.

 

בית המשפט חזר ואישר את גישתו כי לעניין חוק מיסוי מקרקעין יש לבדוק את התוכן הכלכלי של פעולת הצדדים.

 

הנפקות העיקריות לשאלת סיווג העסקה (האם כקרקע בלבד או כנכס גמור) הינה לעניין קביעת שווי העסקה, וכן – לבחינת השאלה האם הייתה עסקה נוספת בין בעל הקרקע לבין היזם ו/או הקבלן אשר ארגנו את העסקה או שמספקים את שרותי הבניה.

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 7/2001

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים