הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2006 - תיקון מס' 55 לחוק מיסוי מקרקעין –הוראה כללית

 

 ביום 12 באפריל 2005 פורסם תיקון מס' 55 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "תיקון 55" או "התיקון").

 

תיקון 55 עוסק במגוון רחב של נושאים אשר עיקרם כדלקמן:

 

 לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2006

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים