הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2002 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים (יולי 2002)

 

ביום 25 באפריל 1999 אישרה הכנסת את תיקון מספר 45 לחוק מיסוי מקרקעין, ובין השאר נקבעו בו תיקונים לעניין שיעורי מס הרכישה החל על דירות מגורים (ראה הוראת ביצוע 2/2000).

 

בקובץ התקנות 5989 מיום 25 ביוני 1999 פורסם, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תיקון לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשנ"ט – 1999, כדלקמן:

 

 

תוקף התיקונים הינו מיום 1 בינואר 2000.

 

הוראת הביצוע באה לעדכן את מדרגות מס הרכישה כנדרש בחוק ובתקנות, ארבע פעמים בשעה, לגבי המקרים להלן:

 

 לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2002

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים