הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2012 - תיאום סכומים לפי סעיף 94א(א) לחוק מיסוי מקרקעין

קנס על אי הגשת הצהרה או הודעה

 

 סעיף 94א(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963, קובע כי אדם, שלא הגיש הצהרה או הודעה במועד שנקבע בחוק כמפורט להלן, יוטל עליו, בעד כל שבועיים של פיגור, קנס בסכומים הבאים:

 

 

את הסכומים האמורים יש לתאם אחת לשנה ב- 16 בינואר לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן.

 

להלן סכומי הקנסות המתואמים שבתוקף מיום 16/1/2012 ועד ליום 15/1/2013:

קנס אי הצהרה – 260 ₪.

קנס אי הודעה – 210 ₪.

  

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2012

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים