הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2004 - תיקון מס' 52 לחוק מיסוי מקרקעין – הגברת הענישה והאכיפה

 

 

ביום 1 ביולי 2003 נכנס לתוקפו חוק התכנית להבראת כלכלית ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 2003 ו- 2004), התשס"ג-2003 (להלן: "חוק התכנית הכלכלית").

 

חוק התכנית הכלכלית נחקק על רקע המיתון הכלכלי העמוק אשר בו מצויה מדינת ישראל והפגיעה הקשה והמתמשכת בהכנסות המדינה ממיסים.

 

החוק קובע תכנית חירום כלכלית אשר בין היתר כוללת צעדים להגברת יכולת אכיפת המיסים והקלה על גבייתם כמו גם, החמרת הענישה על מי שלא משלם מיסים כדין, ועל המסייע לו.

 

במסגרת חוק התכנית הכלכלית בוצע תיקון עקיף לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "תיקון מס' 52"), המתקן את סעיף 98 לחוק.

 

תיקון 52 מרחיב את העבירות על פי החוק ומחמיר את הענישה הפלילית עם מבצעי עבירות מרמה במטרה להתחמק ממס וכל המסייעים בידיהם של אלו.

 

 לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2004