הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 4/2002 – תיאום סכומים לעניין פטור ממס שבח במכירת 2 דירות לפי סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין

 

סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 קובע פטור חד פעמי ממס שבח מקרקעין למוכר שתי דירות, בכדי לרכוש תמורתן דירה גדולה.

הפטור ניתן בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף הנ"ל, ובהגבלת שוויין של שתי הדירות הנמכרות.

 

את השווי האמור יש לתאם בתחילת כל שנת מס, בהתחשב בעליית מדד המחירים לצרכן.

 

להלן סכום תקרת שוויין של הדירות הנמכרות לשנת המס 2002:

 

התקופה

תקרת שווי הפטור

סכום השווי שמעליו

לא יינתן פטור

מיום 1/2/99 עד 31/12/99

1,500,000 ₪

2,500,000 ₪

מיום 1/1/00 עד 31/12/00

1,521,000 ₪

2,535,000 ₪

מיום 1/1/01 עד 31/12/01

1,522,000 ₪

2,537,000 ₪

מיום 1/1/02 עד 31/12/02

1,544,000 ₪

2,573,000 ₪

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 4/2002

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים