הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 3/2013 - מקרים שיחשבו לרכישת דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה

סעיף 9(ג1א)(2)(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") קובע שיעור מס רכישה מופחת בעת רכישת זכות במקרקעין בדירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש כהגדרתה.

 

ראה גם דירה יחידה לעניין מס רכישה

 

הוראת הביצוע פורסמה על רקע מקרים אשר הובאו לטיפולה של רשות המסים, ודנה במקרים המיוחדים להלן, אשר גם בהם תיחשב הדירה הנרכשת כדירה יחידה לצורך מס רכישה, בתנאים המפורטים בהוראת הביצוע:

  1. רוכש אשר אין לו דירות מגורים ורוכש בו זמנית, לראשונה, יותר מדירת מגורים אחת.
  2. רכישה של שיעור/חלק נוסף בדירת מגורים יחידה.
  3. הרחבה של דירת מגורים יחידה בדרך של רכישת דירה צמודה לה.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 3/2013

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים