הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 3/2012

עדכון סכום הפטור עפ"י סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין

 

 סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 קובע, לעניין מכירת "דירת מגורים מזכה" כי כאשר התמורה מושפעת מזכויות לבניה נוספת, יהא המוכר זכאי לפטור נוסף בשל הזכויות לבניה נוספת, בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש שבין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך.

 

כמו כן, נקבע כי סכום הפטור הכולל, בתנאים המפורטים בסעיף, לא יפחת מרצפת הפטור.

 

להלן סכומי תקרת הפטור ורצפת הפטור המעודכנים:

 

תקרת הפטור

מיום 16/1/2012 ועד ליום 15/1/2013 – 1,871,000 ₪.

רצפת הפטור

מיום 16/1/2012 ועד ליום 15/1/2013 – 468,600 ₪.

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 3/2012

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים