הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 2/2018 –  תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין

 

בשנים האחרונות מושקעים מאמצים רבים על מנת לקצר את הזמן בין מועד עריכת הסכם המכר ועד להשלמתו ברישום בפנקס המקרקעין, מהלכים שאף יתרמו לקידומה של ישראל במדד "עשיית העסקים" של הבנק העולמי.

כחלק מן המאמצים האמורים קבעה רשות המסים חובת דיווח מקוון על עסקאות נדל"ן, נקבע מנגנון תשלום מקדמה למס שבח המאפשר קבלת אישור מס שבח ומס רכישה לפני סיום הטיפול השומתי.

צעד משמעותי נוסף המקל על ציבור הנישומים והמייצגים נכנס כעת לתוקף ויקצר באופן משמעותי את טווח הזמנים בין מועד החתימה על העסקה ועד לקבלת אישורי מיסים לרישום העסקה בפנקס רישום המקרקעין.

מטרת התיקון הינה לאפשר להשלים את הרישום בפנקסי המקרקעין גם אשר לא הסתיים הטיפול השומתי, ועל כן, נקבע בתיקון כי ככל וכבר הוצאה שומה על פי סעיף 78(ב)(1) ו- (2) לחוק מיסוי מקרקעין אין צורך במתן אישורים על פי המנגנון הקבוע בתיקון.

 

במסגרת תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק", "חוק מיסוי מקרקעין", "התיקון" – בהתאמה), נקבעו מספר מסלולים בהם יוכל הרוכש לקבל אישור לרישום הנכס בפנקסי המקרקעין לפני עריכת שומת המנהל.

בכדי לקבל את האישור, נקבעו תנאים מצטברים לכל מסלול.

 

התיקון קיצר את לוחות הזמנים להנפקת אישור מס רכישה במסלול שכבר קיים כיום והוסיף שני מסלולים חדשים, כך שסה"כ לאחר התיקון קיימים שלושה מסלולים:

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2018