הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 2/2016 - תיקון מספר 85 והוראת שעה

 

ביום 6 באפריל 2016 פורסם ברשומות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 85 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (להלן: "החוק").

במטרה לעודד רוכשי דירות חלופיות להקדים ולמכור את דירותיהם הישנות אשר היו דירות יחידות עד למועד הרכישה, נקבעה, במסגרת התיקון, הוראת שעה לתקופה של 5 שנים, על פיה קוצר פרק הזמן הקבוע בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק למכירת דירתו האחרת של הרוכש מ- 24 חודש ל- 18 חודשים. 

עוד נקבע כהקלה, כי גם דירה אשר התקבלה בירושה שחלקו של המוכר או הרוכש בה, לפי העניין, אינו עולה על מחצית, לא תבוא במניין הדירות, הן לעניין הפטור על פי סעיף 49ב(2) לחוק והן ולעניין מדרגות מס רכישה לדירה יחידה. 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 2/2016 - תיקון מספר 85 והוראת שעה

ראה גם: מיסוי מקרקעין טפסים , חישוב מס שבח , שומה עצמית מס שבח