הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2015 – ניהול ומכירת נכסים בידי החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי שואה

 

 במטרה לסייע לחברה לממש את מטרותיה, נקבעו הוראות חוק המעניקות פטורים ממיסים ותשלומי חובה.

 

הוראות אלו מתייחסות ככלל ל-4 שלבים הבאים:

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2015

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים