הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2012

תיאום סכומים לפי סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין

 

 

סעיף 49 ה' קובע פטור חד פעמי למוכר שתי דירות, בכדי לרכוש תמורתן דירה גדולה.

הפטור ניתן בכפוף לתנאים המפורטים באותו סעיף, ובהגבלת שוויין של שתי הדירות הנמכרות.

 

את השווי האמור יש לתאם בתחילת כל שנת מס, בהתחשב בעליית מדד המחירים לצרכן.

 

להלן סכום תקרת שוויין של שתי הדירות הנמכרות לשנת 2012:

 

התקופה

תקרת שווי הפטור

סכום שווי שמעליו

לא יינתן פטור

מיום 1/2/99 עד 31/12/99

1,500,000

2,500,000

מיום 1/1/00 עד 31/12/00

1,521,000

2,535,000

מיום 1/1/01 עד 31/12/01

1,522,000

2,537,000

מיום 1/1/02 עד 31/12/02

1,544,000

2,573,000

מיום 1/1/03 עד 31/12/03

1,648,000

2,745,000

מיום 1/1/04 עד 31/12/04

1,616,000

2,692,000

מיום 1/1/05 עד 31/12/05

1,631,000

2,717,000

מיום 1/1/06 עד 31/12/06

1,675,000

2,790,000

מיום 1/1/07 עד 31/12/07

1,671,000

2,782,000

מיום 1/1/08 עד 31/12/08

1,718,000

2,860,000

מיום 1/1/09 עד 31/12/09

1,796,000

2,989,000

מיום 1/1/10 עד 31/12/10

1,865,000

3,103,000

מיום 1/1/11 עד 31/12/11

1,908,000

3,175,000

מיום 1/1/12 עד 31/12/12

1,957,000

3,256,000

 

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2012

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים