הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2009 – הרחבות במושבים וקיבוצים – החלטת מנהל מקרקעין ישראל מספר 959

 

 

נושא ההרחבות למגורים בישובים החקלאיים הוסדר עד כה בהחלטת מנהל מקרקעין ישראל מספר 12, אשר הוחלפה בהחלטה מספר 737.

בפסיקת בג"צ מיום 29 באוגוסט 2002 בעניין עמותת שיח חדש למען השיח הדמוקרטי (בג"צ 244/00) (מאוחדים) הידוע בשם בג"צ "הקשת הדמוקרטית המזרחית", נקבע כי שלוש החלטות מנהל – מספר 717, 727 ו- 737 בטלות וכי אין להמשיך ביישומן (בכפוף לגיבוש הוראות מעבר).

ביום 4 בפברואר 2003, אישרה מועצת מנהל מקרקעין ישראל את החלטה מס' 959 המתייחסת להרחבות באגודות וישובים חקלאיים, והמחליפה את החלטה 737.

מטרת הוראה זו לפרט את תמצית החלטה 959 והשלכות המס הנובעות ממנה.

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2009

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים