הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 15/2003 – חוק שמאי מקרקעין התשס"א 2001

 

חוק שמאי מקרקעין, התשס"א – 2001 (להלן: "החוק החדש") אושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית ופורסם בספר החוקים מספר 1799 מיום 24 ביולי 2001.

 

תחילתו של החוק החדש מיום 24 בינואר 2002 והוא מחליף את חוק שמאי המקרקעין, התשכ"ב-1962 (להלן: "החוק הקודם").

 

מטרת החוק החדש, כפי שבאה לביטוי בהצעת חוק מחודש דצמבר 1997 "נובעת מהרצון להביא לשיפורים במערכת רישוי שמאי מקרקעין בישראל, ובבקרה משמעותית על העבודה המקצועית של שמאי המקרקעין והמתמחים"

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 15/2003

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים