הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 13/2004 – שומת מקרקעין - מכירת דירות המהוות מלאי עסקי אצל הרוכש – חיוב במס מכירה כ"מקרקעין"

 

בעקבות שתי החלטות אשר ניתנו בוועדת הערר בבאר-שבע, האחת, בעניין אמדר חברה לבניין (אילת) בע"מ (וע' 1018/01) והשנייה, בעניין קוורץ חברה לבניין והשקעות בע"מ (וע' 1030/01), העוסקות בשאלת החבות במס מכירה במכירת דירות מגורים לרוכש המשתמש בדירות כמלאי עסקי.

 

בשני פסקי הדין נקבע כי, כאשר חברה קבלנית מוכרת דירות מגורים אשר לא ישמשו או שאינם מיועדים לשמש את הרוכש למגורים, אזי מס המכירה אשר ישולם יהא בהתאם לסעיף 72ד(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"). משמע, ישולם מס מכירה בשיעור של 2.5% לגבי מקרקעין אשר יום רכישתם לפני ה- 7 בנובמבר 2001 ולא מס מכירה על פי סעיף 72ד(ב) לחוק, בשיעור 0%.

 

 לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 13/2004

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים