הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 11/2007 – שומת מקרקעין - תנאי הפטור ממס שבח בסעיף 49ה לחוק לעניין דירה שנבנתה בבנייה עצמית

 

ע"א 501/03 אלדד חסון נ' מנהל מיסוי מקרקעין חדרה וו"ע 5138/05 אתי זאבי נ' מנהל מס שבח

  

סעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") קובע פטור חד פעמי ממס שבח ליחיד, תושב ישראל, המוכר שתי דירות בפרק זמן של שנה אחת, זאת על אף האמור בסעיף 49ב לחוק ובתנאי שעמד בכל יתר תנאי הסעיף, ביניהם:

 

  1. רכישת "דירה אחרת" – כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק בישראל או באזור.
  2. מועד רכישת הדירה האחרת – בשנה שלפני מכירת הדירה השנייה או בשנה שלאחר מכירתה (להלן: "תקופת הרכישה").
  3. מגבלת שווי הדירה האחרת – רכישת דירה אחרת בסכום השווה לשלושה רבעים לפחות משווי שתי הדירות הנמכרות.

  

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 11/2007

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים