הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 10/2004 – חקירות – יחסי גומלין בין הטיפול הפלילי לבין הטיפול האזרחי במיסוי מקרקעין

 

ההוראות אשר הנחו וקבעו את יחסי הגומלין בין הטיפול הפלילי לבין הטיפול האזרחי הופצו במספר הוראות במשך השנים. בכדי להסדיר את נושא יחסי הגומלין ולכנסו במסמך אחד, נכתבה הוראה זו, אשר נועדה בין השאר לרענן ולרכז את ההוראות הכלולות בהוראות הביצוע 12/93, 48/93 ו- 14/92.

 

מטרת נוהל זה היא להסדיר את יחסי הגומלין בין הליכי השומה האזרחית לבין ההליכים הפליליים החל מקבלת המידע והשימוש בו, הטיפול הפלילי במשרדי החקירות בתיקי מיסוי מקרקעין והטיפול האזרחי כמתחייב מההליך פלילי. כמו כן, מפורטים הסמכויות הנלוות ושיתוף הפעולה בין ההליך הפלילי לבין האזרחי.

 

ככלל, אין סיבה המונעת טיפול מקביל במישור האזרחי באותם תיקים פליליים בהם מטפלים משרדי החקירות למעט במקרים בהם החקירה הפלילית לא הסתיימה אשר לגביהם יש לנהוג כפי שיפורט בהוראת הביצוע. לא ייתכן כי העובר עבירות מס יצא נשכר כתוצאה מן ההליכים הפליליים הננקטים נגדו והנמשכים לעתים זמן רב. על כן, מטרת הנוהל להבהיר, בין היתר, את דרכי הפעולה, יחסי הגומלין והסמכויות הנלוות לגורמים המטפלים, כאשר הקו המנחה הוא: מיצוי ההליכים הפליליים וטיפול אזרחי כמתחייב סמוך ככל הניתן למועד ביצוע העבירה.

 

טיפול פלילי ואזרחי יעיל במקביל, יביאו להגברת ההרתעה וליתר ציות מצד הנישומים.

 

על מנת להקל על ההתמצאות בהוראה נילווה לה תוכן עניינים האמור לעזור במציאת הנושא הנדרש על ידי המשתמש.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס'10/2004

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים