הודעת משרד האוצר - צעדים נוספים לבלימת מחירי הדירות

 

שר האוצר הודיע על צעדים נוספים בתחום המיסוי, אשר מטרתם להוביל לירידה מחירי דירות מגורים ולהגדלת היצע דירות המגורים, כדלהלן:

1. מתן פטור ממס שבח לדירות מגורים ששימשו למשרדים - פטור לדירת משרד כאמור אשר תוסב למגורים ותמכר במהלך השנים 2011 ו-2012.

2. ביטול פטור ממס שבח על דירות להשקעה החל משנת 2013 בגין שבח ריאלי מיום פרסום החוק.

 

לחץ כאן להודעת משרד האוצר - צעדים נוספים לבלימת מחירי הדירות

ראה גם חישוב מס שבח

          שומה עצמית מס שבח

          מיסוי מקרקעין טפסים