מנהל רשות המסים מר משה אשר הודיע על פתיחת האפשרות להגיש דיווחים על עסקאות מקרקעין באמצעות דיווח מקוון באינטרנט.

בשלב זה הדיווח הינו וולונטרי ויהא ניתן להגיש את הדיווחים באופן ידני.

 

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים , חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח

 

לחץ כאן להודעת רשות המסים