הארכת תוקף תשלום מקדמות מס שבח על ידי רוכש זכות במקרקעין עד ליום 28/2/2014

 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הארכת תוקף סעיף מקדמות מס שבח בחוק מיסוי מקרקעין, המטיל חובה על הרוכש זכות במקרקעין לשלם מקדמה לרשות המסים על חשבון מס השבח אשר יחול על המוכר וזאת מתוך כספי התמורה החוזית, לחודשים נוספים עד ליום 28 בפברואר 2014. במקביל, בתקופה הקרובה תקודם הצעת חוק אשר תקבע את המקדמה כהוראת קבע.

 

ראה גם מקדמת מס שבחמיסוי מקרקעין טפסיםחישוב מס שבחשומה עצמית מס שבח

להודעת רשות המסים לחץ כאן