הארכת הוראות השעה - מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת ותשלום מקדמה על חשבון מס השבח

במהלך חודש מאי 2013 אישרה הכנסת הארכת תוקפם של הוראות השעה דלהלן:

  1. הארכת תוקף הוראות השעה בדבר שיעורי מס הרכישה לדירות מגורים. הוצע כי ימשיכו לחול מדרגות מס הרכישה המיוחדות, כהוראת שעה עד ליום 31 בדצמבר 2014.
  2. הארכת תוקף תשלום מקדמה על ידי הרוכש - הוראות חובת תשלום מקדמה ימשיכו לחול מיום 1 באפריל 2013 ועד ליום 30 בספטמבר 2013.

 

ראה גם מקדמת מס שבח , חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

לחץ כאן להודעת רשות המסים בנושא