דע זכויותיך וחובותיך – מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2018 
כמידי שנה מפרסמת רשות המסים מדריך לנישומים אשר מכרו או רכשו זכות במקרקעין הכולל את הנושאים להלן: 
 
ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים
 
לחץ כאן לדע זכויותיך וחובותיך - מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2018