דע זכויותיך וחובותיך – מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2015

 

 

מדריך רשות המסים כולל את הנושאים להלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים

 

 

לחץ כאן למדריך המלא