דע זכויותיך וחובותיך – מדריך לרוכש/מוכר זכות המקרקעין לשנת 2014

 

 

מדריך זה המפורסם ע"י רשות המסים, כולל את הדברים להלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים

 

לחץ כאן למדריך המלא