דע זכויותיך וחובותיך – מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2013

 

 

מדריך רשות המסים כולל הנ"ל את הדברים להלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים

 

 לחץ כאן ל- מדריך רשות המסים - דע את זכויותיך וחובותיך למוכר/רוכש זכות במקרקעין לשנת 2013