דע זכויותיך וחובותיך – מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2012

 

 

מדריך זה המפורסם על ידי רשות המסים כולל את הדברים להלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראה גם: מיסוי מקרקעין טפסים

 

 לחץ כאן ל- מדריך רשות המסים - דע את זכויותיך וחובותיך למוכר/רוכש זכות במקרקעין לשנת 2012