פרסום טפסים מספר 7016 ו- 7017 לבקשה לאישור כללי ו/או לבקשה לאישור לפרויקט לקבלת פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין

 

 

בהמשך לפרסום הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2010 הקפאת חוב מס שבח, סוגי אישורים לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין, וערובות במתן טופס 50 יש לפעול כדלקמן:

 

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

 

לחץ כאן אישור לפרויקט לקבלת פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין בהתאם להוראת ביצוע 2/2010